4 III 2019 r.

4/03/2019 Zespół Cuore Piano Trio zdobył 1 miejsce podczas 3rd Brilliant Talent Discovery Awards International Music Competition w Singapurze

Zespół Cuore Piano Trio z kla­sy kame­ra­li­sty­ki prof. dr hab. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz, w skła­dzie:

  • Zuzanna Małgorzata Budzyńska — skrzyp­ce
  • Jadwiga Roguska — wio­lon­cze­la
  • Szymon Ogryzek — for­te­pian

 zdo­był 1 miej­sce pod­czas 3rd Brilliant Talent Discovery Awards International Music Competition w Singapurze (2019).

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!