1 III 2019 r.

1/03/2019 ad. dr hab. Agata Sapieha laureatką konkursu SZTUKA WSPÓŁPRACY

Ad. dr hab. Agata Sapieha zosta­ła lau­re­at­ką tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su SZTUKA WSPÓŁPRACY i otrzy­ma­ła Stypendium Artystyczne M.St. Warszawy.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!