21 II 2019 r.

21/02/2019 Studenci prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego laureatami XV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w Brauweiler

Studenci kla­sy kom­po­zy­cji prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego zosta­li lau­re­ata­mi XV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w Brauweiler: 

Michał Malec (1 miej­sce; Kategoria A), 

Aleksander Jan Szopa (2 miej­sce; Kategoria B)

Jakub Szafrański (3 miej­sce; Kategoria A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!