11 XII 2018 r.

11/12/2018 Tamara Kurkiewicz laureatką II Ogólnopolskiego Konkursu Perkusyjnego im. J. Zgodzińskiego w Poznaniu

Tamara Kurkiewicz, stu­dent­ka kla­sy per­ku­sji w kla­sie dr. hab. Henryka Mikołajczyka i dr. Miłosza Pękali, otrzy­ma­ła III nagro­dę pod­czas II Ogólnopolskiego Konkursu Perkusyjnego im. J. Zgodzińskiego w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!