10 XII 2018 r.

10/12/2018 Tomasz Januchta zdobywcą II nagrody na II Międzyuczelnianym Ogólnopolskim Konkursie Muzycznych Umiejętności Słuchowych

Tomasz Januchta, stu­dent III roku stu­diów licen­cjac­kich na kie­run­ku Muzyka Kościelna, zdo­był II nagro­dę na II Międzyuczelnianym Ogólnopolskim Konkursie Muzycznych Umiejętności Słuchowych w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!