22 XI 2018 r.

22/11/2018 Grand Prix Łódzkiego Festiwalu Chóralnego dla Chóru Kameralnego UMFC

Chór Kameralny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod prze­wod­nic­twem prof. Krzysztofa Kusiel-Moroza otrzy­mał Grand Prix na Łódzkim Festiwalu Chóralnym “Cantio Lodziensis”.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!