7 XI 2018 r.

7/11/2018 Michał Rudziński laureatem konkursu wokalnego w Drezdenku

Michał Rudzińskistu­dent I roku stu­diów II st. w kla­sie śpie­wu prof. Roberta Cieśli zdo­był III nagro­dę na V Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Drezdenku.

GRATULUJEMY!