7 XI 2018 r.

7/11/2018 Wojciech Kostrzewa i Eun-ho Chang laureatami I Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego z okazji 100-lecia Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Pedagodzy UMFC i absol­wen­ci kla­sy kom­po­zy­cji prof. Marcina Błażewicza — Wojciech Kostrzewa i Eun-ho Chang — zosta­li lau­re­ata­mi I Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego z oka­zji 100-lecia Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz jubi­le­uszu 70-lecia aktyw­no­ści arty­stycz­nej Orkiestry Symfonicznej Filharmonii im. M. Karłowicza.

I Nagrodę otrzy­mał Wojciech Kostrzewa  — utwór “Glow” 

II Nagrodę otrzy­mał Eun-ho Chang — utwór “Phenomenon”

Dodatkowo Nagrodę Publiczności otrzy­mał Wojciech Kostrzewa — utwór “Glow”

Gratulujemy!