1 X 2018 r.

1/10/2018 ad. dr hab. Leszek Lorent stypendystą programu Instytutu Muzyki i Tańca “Białe plamy — muzyka i taniec”

Pedagog UMFC ad. dr hab. Leszek Lorent otrzy­mał sty­pen­dium w ramach pro­gra­mu Instytutu Muzyki i Tańca “Białe pla­my — muzy­ka i taniec”

GRATULUJEMY!