28 IX 2018 r.

28/09/2018 Paweł Opala laureatem w Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J.P.Sweelincka

Paweł Opala stu­dent prof. A. Chorosińskiego na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J.P.Sweelincka zdo­był II Nagrodę oraz nagro­dę spe­cjal­ną za wyko­na­nie utwo­ru J.P.Sweelincka.