28 IX 2018 r.

28/09/2018 III nagroda dla Agnieszki Grochali w Konkursie muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

W kate­go­rii śpiew pod prze­wod­nic­twem prof. Jadwigi Rappé  III nagro­dę zdo­by­ła Agnieszka Grochala.