28 IX 2018 r.

28/09/2018 Roksana Kwaśnikowska laureatką drugiej nagrody w Konkursie muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

W fina­le I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Katowicach wystą­pi­ło sześć skrzy­pa­czek.  Roksana Kwaśnikowska zaję­ła dru­gie miej­sce w kate­go­rii skrzyp­ce.