9 IX 2018 r.

9/09/2018 Michał Rajewski zdobył III nagrodę na I Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. prof. Haliny Słonickiej w Suwałkach

Michał Rajewski wyśpie­wał III nagro­dę na I Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. prof. Haliny Słonickiej w Suwałkach.

 

W kon­kur­sie wzię­ło udział bli­sko 40 woka­li­stów z 8 kra­jów.

Gratulujemy!