2 VII 2018 r.

2/07/2018 Michał Rajewski z chórem Tibi Domine nagrodzony w turnieju chóralnym

Dnia 23 czerw­ca 2018 r. odbył się XIII Ogólnopolski Otwarty Turniej Chórów „O Miecz Juranda”. W tego­rocz­nej edy­cji udział bra­ły dwa chó­ry szkół muzycz­nych z Białorusi oraz chó­ry pol­skie. czy­taj wię­cej »