30 V 2018 r.

30/05/2018 Zofia Szlachcikowska (skrzypce) nagrodzona w konkursie we Włoszech

Zofia Szlachcikowska stu­dent­ka I roku stu­diów licen­cjac­kich Wydziału Instrumentalnego, z kla­sy skrzy­piec prof. UMFC dr hab. Jana Staniendy i ad. dr. Jakuba Jakowicza,  zdo­by­ła I pre­mio asso­lu­to w X edy­cji CONCORSO MUSICALE CITTA’DI FILADELFIA, Włochy 9–13 V 2018. Gratulujemy!!!