22 V 2018 r.

22/05/2018 Sukcesy na Festiwalu Muzyki Chóralnej w Barczewie

W dniach 17–19 maja 2018 r. w Barczewie odbył się XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego. Wśród nagro­dzo­nych uczest­ni­ków zna­leź­li się przed­sta­wi­cie­le Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC. czy­taj wię­cej »