21 V 2018 r.

21/05/2018 III miejsce Aleksandry Soboty w konkursie we Lwowie

Aleksandra Sobota, stu­dent­ka z kla­sy fago­tu ad. dr. hab. Artura Kasperka zdo­by­ła III miej­sce w kon­kur­sie — I International Competition V. Antoniv and M. Zakopets Performers on Wind Instruments we Lwowie na Ukrainie, w dniach 17–21 kwiet­nia 2018 r. Laureatce i peda­go­go­wi gra­tu­lu­je­my!!! czy­taj wię­cej »