21 V 2018 r.

21/05/2018 Studenci z klasy fagotu nagrodzeni w konkursie w Ostrawie

W dniach 5–8 kwiet­nia 2018 r. w Ostrawie odbył się 16. Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny gry na instru­men­tach dętych (drew­nia­nych i bla­sza­nych), gry na for­te­pia­nie, gry na orga­nach i w kate­go­rii — śpiew. Studenci Wydziału Instrumentalnego z kla­sy fago­tu ad. dr. hab. Artura Kasperka zdo­by­li nastę­pu­ją­ce nagro­dy: Kayetan Cygański-Bolski (I rok stu­diów licen­cjac­kich) – 1 nagro­dę i tytuł lau­re­ata, Aleksandra Sobota (I rok stu­diów licen­cjac­kich) – 3 nagro­dę. Gratulujemy!!! czy­taj wię­cej »