27 IV 2018 r.

27/04/2018 Nasi laureaci w tegorocznym Turnieju Kameralnym w Trzech Odsłonach

W dniach 18–22 kwiet­nia 2018 r. w Bydgoszczy orga­ni­zo­wa­ny był przez Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego V Turniej Kameralny w Trzech Odsłonach. W Turnieju mogły brać udział zespo­ły kame­ral­ne o dowol­nym skła­dzie instru­men­tal­nym od duetu do okte­tu (z wyłą­cze­niem duetów for­te­pia­no­wych i zespo­łów z orga­na­mi). czy­taj wię­cej »