24 IV 2018 r.

24/04/2018 III miejsce Mateusza Wadowskiego w konkursie w Mielcu

Mateusz Wadowski – stu­dent I roku stu­diów licen­cjac­kich z kla­sy kon­tra­ba­su dr hab. Adama Bogackiego, prof. UMFC – zdo­był III miej­sce (kate­go­ria V – do 21 lat) w Ogólnopolskim Konkursie w ramach VIII Polskich Spotkań Kontrabasowych, Mielec, 19–21 kwiet­nia 2018 r. Gratulujemy!