17 IV 2018 r.

17/04/2018 Pedagodzy UMFC nagrodzeni statuetkami Fryderyk 2018

16 kwiet­nia 2018 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego roz­da­ne zosta­ły nagro­dy Akademii Fonograficznej w kate­go­riach muzy­ki poważ­nej. czy­taj wię­cej »