16 IV 2018 r.

16/04/2018 Ola Ptaszyńska wyróżniona w konkursie dyrygentów chóralnych

Ola Ptaszyńska, stu­dent­ka I roku stu­diów magi­ster­skich, spe­cjal­no­ści dyry­gen­tu­ra chó­ral­na, z kla­sy prof. dr hab. Krzysztofa Kusiela-Moroza, zaję­ła II miej­sce w Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. czy­taj wię­cej »