3 IV 2018 r.

3/04/2018 Student Mateusz Kowalski zdobywcą nagrody w konkursie gitarowym w Austrii

Mateusz Kowalski, stu­dent I roku stu­diów dru­gie­go stop­nia z kla­sy gita­ry st. wykł. Ryszarda Bałauszko zdo­był 1. nagro­dę oraz tytuł EuroString YoungStar 2018/2019 na International Guitar Festival RUST w Austrii. Gratulujemy! czy­taj wię­cej »