26 II 2018 r.

26/02/2018 Żaneta Rydzewska laureatką 3. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Marka Stachowskiego 2018

Jury 3. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Marka Stachowskiego, Kraków 2018, w skła­dzie: prof. Zbigniew Bargielski, dr hab. Marcin Bortnowski, dr hab. Marcel Chyrzyński, prof. Wojciech Widłak (prze­wod­ni­czą­cy), przy­zna­ło wyróż­nie­nie hono­ro­we Żanecie Rydzewskiej, stu­dent­ce I roku stu­diów dru­gie­go stop­nia, z kla­sy kom­po­zy­cji prof. Stanisława Moryty za utwór „mono” na flet altów­kę i har­fę. Gratulujemy!!!