1 II 2018 r.

1/02/2018 Łukasz Brzezina stypendystą Société Générale

Tegorocznym sty­pen­dy­stą Banku Société Générale został stu­dent Wydziału Instrumentalnego Łukasz Brzezina (kla­sa akor­de­onu, I rok stu­diów dru­gie­go stop­nia) za pro­jekt Cameral sto­ries. Gratulujemy!!!