25 I 2018 r.

25/01/2018 Michał Rajewski nagrodzony w Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie

20 stycz­nia 2018 r. odbył się XIII Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Chełmnie, zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegium Cantorum”. czy­taj wię­cej »