20 XII 2017 r.

20/12/2017 Michał Rajewski student wokalistyki chóralnej zdobywcą nagrody na festiwalu w Sopocie

16 grud­nia 2017 r. Chór Tibi Domine para­fii św. Agnieszki w Goniądzu pod dyrek­cją Michała Rajewskiego, stu­den­ta Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, spe­cjal­ność woka­li­sty­ka chó­ral­na (I rok stu­diów magi­ster­skich) zdo­był Brązowe Pasmo w 3. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej i Świątecznej MUNDUS CANTAT w Sopocie. Gratulujemy!!!