14 XII 2017 r.

14/12/2017 Gościnny koncert studentów-pianistów UMFC w Hamburgu

W dniu 9 grud­nia 2017 r. stu­den­ci Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów UMFC wystą­pi­li w Mendelssohn-Saal Hochschule für Music und Theater, Hamburg. czy­taj wię­cej »