6 XII 2017 r.

6/12/2017 Studenci UMFC wśród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

Dnia 3 grud­nia 2017 r. w Gdańsku zakoń­czy­ła się 48 edy­cja Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina orga­ni­zo­wa­ne­go przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.  czy­taj wię­cej »