3 XI 2017 r.

3/11/2017 Krzysztof Garstka nagrodzony na XVII Międzynarodowym Konkursie Klawesynowym w Bolonii

W dniach 28–31 paź­dzier­ni­ka 2017 r. odbył się XVII Międzynarodowy Konkurs Klawesynowy im. Paoli Bernardi w Bolonii. Jury pod prze­wod­nic­twem prof. Jespera Christensena posta­no­wi­ło przy­znać III nagro­dę asy­sten­to­wi w Katedrze Organów i Klawesynu Krzysztofowi Garstce. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

Dyplom