23 X 2017 r.

23/10/2017 Brązowy dyplom dla chóru pod dyrekcją Michała Rajewskiego

W dniach 21–22 paź­dzier­ni­ka 2017 r. odby­wał się w Białymstoku II Międzynarodowy Konkurs Chóralny Cantu Gaudeamus. Chór z para­fii św. Agnieszki w Goniądzu pod dyrek­cją Michała Rajewskiego, stu­den­ta woka­li­sty­ki chó­ral­nej (I rok dru­gie­go stop­nia) zdo­był brą­zo­wy dyplom. Gratulujemy! czy­taj wię­cej »