3 X 2017 r.

3/10/2017 Wyróżnienie honorowe dla Jacka Sienkiewicza w konkursie kompozytorskim

W lip­cu 2017 r. w Sopocie zakoń­czył się IV Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego. Jury kon­kur­su w skła­dzie: prof. Krzysztof Meyer – prze­wod­ni­czą­cy, Jerzy Kornowicz, prof. Stanisław Moryto przy­zna­ło stu­den­to­wi Jackowi Sienkiewiczowi, z kla­sy kom­po­zy­cji prof. Marcina Błażewicza, wyróż­nie­nie hono­ro­we za kom­po­zy­cję pt. Concerto for String Orchestra and Clarinet.
Serdecznie gra­tu­lu­je­my! czy­taj wię­cej »