16 V 2017 r.

16/05/2017 Krzysztof Garstka wyróżniony w konkursie w Pradze

Krzysztof Garstka peda­gog Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów otrzy­mał wyróż­nie­nie w 69 Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „Pražské jaro”, maj 2017, w kate­go­rii „kla­we­syn”. Gratulujemy!!!