9 V 2017 r.

9/05/2017 Stażysta UMFC Choi Wonhyeok zajął 3 miejsce w konkursie wokalnym na Słowacji

W dniach 24–28 kwiet­nia 2017 r. we Vráble (Słowacja) odbył się 19. Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Imricha Godina IUVENTUS CANTI. Trzecie miej­sce w kate­go­rii „woka­li­ści do 35 r.ż.” zdo­był Choi Wonhyeok (tenor) — sta­ży­sta UMFC z kla­sy prof. dra hab. Roberta Cieśli. Gratulujemy!!!