10 IV 2017 r.

10/04/2017 I miejsce Aleksandra Jana Szopy w konkursie kompozytorskim AGOYO North Central Region Young Composers Competition

Aleksander Jan Szopa, stu­dent I roku na kie­run­ku Muzyka Kościelna na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, zdo­był I miej­sce za utwór Fantasia „Veni Sancte Spiritus” w kon­kur­sie kom­po­zy­tor­skim AGOYO North Central Region Young Composers Competition, orga­ni­zo­wa­nym przez American Guild of Organists. Gratulujemy!!! czy­taj wię­cej »