3 IV 2017 r.

3/04/2017 Nagroda FENIKS 2017 dla prof. Pawła Łukaszewskiego

1 kwiet­nia 2017 r. w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie odby­ła się gala wrę­cze­nia Nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2017. Galę uświet­nił kon­cert w wyko­na­niu Orkiestry Polskiej Opery Kameralnej pod dyr. Kazimierza Wiencka. W kate­go­rii „muzy­ka chrze­ści­jań­ska” nagro­dę otrzy­mał prof. dr hab. Paweł Łukaszewski, pro­rek­tor ds. nauki UMFC za album „Symfonia o Bożym Miłosierdziu” (wyd. Musica Sacra Edition). Serdecznie gra­tu­lu­je­my!!! czy­taj wię­cej »