21 III 2017 r.

21/03/2017 Katarzyna Dzida-Hamela i Jacek Hamela laureatami Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2017

Tegoroczna gala Polskich Nagród Filmowych Orły 2017 odby­ła się 20 mar­ca w 2017 r. w Teatrze Polskim w Warszawie. W kate­go­rii naj­lep­szy dźwięk lau­re­ata­mi zosta­li przed­sta­wi­cie­le Wydziału Reżyserii Dźwięku UMFC — dr hab. Katarzyna Dzida-Hamela i Jacek Hamela za film „Wołyń”.Gratulujemy!!!