9 III 2017 r.

9/03/2017 Damian Skowroński laureatem II nagrody na I Międzyuczelnianym Konkursie Improwizacji na Instrumentach Klawiszowych

W dniach 6–8 mar­ca 2017 r. odby­wał się I Międzyuczelniany Konkurs Improwizacji na Instrumentach Klawiszowych — Organy, Klawesyn, Fortepian orga­ni­zo­wa­ny przez Akademię Muzyczną im K. Szymanowskiego w Katowicach. II nagro­dę w kon­kur­sie zdo­był stu­dent II roku stu­diów magi­ster­skich kie­run­ku muzy­ka kościel­na — Damian Skowroński. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!!! czy­taj wię­cej »