7 III 2017 r.

7/03/2017 Sukces Macieja Kotarby na II Ogólnopolskim Konkursie Studentów Dyrygentury

W dniach 27 lute­go – 4 mar­ca 2017 roku w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu odby­wał się II Ogólnopolski Konkurs Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego. Student Maciej Kotarba z kla­sy dyry­gen­tu­ry prof. dr hab. Marka Pijarowskiego zajął I miej­sce oraz otrzy­mał nagro­dę spe­cjal­ną — przy­zna­ną przez prof. Mirosława Jacka Błaszczyka, dyrek­to­ra arty­stycz­ne­go X Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga – udział w X edy­cji kon­kur­su.

Gratulujemy!!!

czy­taj wię­cej »