12 XII 2016 r.

12/12/2016 Wyniki I Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznych Umiejętności Słuchowych 2016

W dniu 10 grud­nia 2016 r. ogło­szo­no wyni­ki I Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznych Umiejętności Słuchowych MOKMUS. czy­taj wię­cej »