1 XII 2016 r.

1/12/2016 Wonhyeok Choi nagrodzony w Siódmym Ogólnopolskim Konkursie Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej

W dniach 25–27 listo­pa­da 2016 r. w Krakowie odbył się Siódmy Ogólnopolski Konkurs Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej. Jury kon­kur­su pod prze­wod­nic­twem Wiesława Ochmana przy­zna­ło I miej­sce sta­ży­ście z kla­sy prof. dr hab. Roberta Cieśli — Wonhyeok Choi (tenor). Laureat otrzy­mał rów­nież zapro­sze­nie do udzia­łu w Festiwalu „Muzyka u źró­deł” w Lądku Zdroju w 2017 r. Gratulujemy! czy­taj wię­cej »