16 XI 2016 r.

16/11/2016 Hasmik Sahakyan laureatką III Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Drezdenku

W sobo­tę 12 listo­pa­da 2016 r. odbył się III Ogólnopolski Konkurs Wokalny Drezdenko 2016 pod hono­ro­wym patro­na­tem Wojewody Lubuskiego oraz patro­na­tem Burmistrza Miasta Drezdenko. Konkurs prze­zna­czo­ny był dla stu­den­tów i absol­wen­tów kie­run­ku woka­li­sty­ka wyż­szych szkół muzycz­nych i arty­stycz­nych do 30 roku życia włącz­nie. czy­taj wię­cej »