11 X 2016 r.

11/10/2016 Łukasz Krupiński zdobywcą I nagrody na konkursie w San Marino

W dniach 11–18 wrze­śnia 2016 r. odby­wa­ła się VII edy­cja kon­kur­su San Marino Piano Competition 2016. Łukasz Krupiński absol­went z kla­sy prof. Alicji Palety-Bugaj zdo­był w kon­kur­sie I nagro­dę. Gratulujemy! czy­taj wię­cej »