29 IX 2016 r.

29/09/2016 Dr Leszek Lorent stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dr Leszek Lorent otrzy­mał trzy­let­nie sty­pen­dium dla wybit­nych mło­dych naukow­ców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gratulujemy! czy­taj wię­cej »