20 VI 2016 r.

20/06/2016 Nagroda główna w konkursie im. T. Bairda dla Jakuba Szafrańskiego

57. Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda wygrał JAKUB SZAFRAŃSKI, stu­dent kom­po­zy­cji (I rok stu­diów dru­gie­go stop­nia) w kla­sie prof. dr hab. Pawła Łukaszewskiego.
Trzy rów­no­rzęd­ne wyróż­nie­nia otrzy­ma­li rów­nież stu­den­ci z kla­sy prof. Pawła Łukaszewskiego: Aleksandra Chmielewska, Michał Malec i Marek Raczyński.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my !!!