28 IV 2016 r.

28/04/2016 Sukcesy Pawła Trojaka w konkursach wokalnych na Słowacji

PAWEŁ TROJAK — stu­dent II roku w kla­sie śpie­wu prof. dr hab. Ewy Iżykowskiej-Lipińskiej zdo­był I miej­sce w V Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Rudolfa Petráka (20–24 kwiet­nia 2016 r., Żylina, Słowacja) oraz I miej­sce w XVII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Iuventus Canti (25–29 kwiet­nia 2016 r., Vráble, Słowacja).

GRATULUJEMY!!!

czy­taj wię­cej »