19 IV 2016 r.

19/04/2016 Duet Iwo Jedynecki i Aleksander Krzyżanowski nagrodzeni na dwóch konkursach

Duet IWO JEDYNECKI (akor­de­on) i ALEKSANDER KRZYŻANOWSKI (for­te­pian) zosta­li lau­re­ata­mi III nagro­dy na XIX Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza, któ­ry odbył się w Akademii Muzycznej w Łodzi w dniach 10–17 kwiet­nia 2016 roku. czy­taj wię­cej »