22 III 2016 r.

22/03/2016 Pedagodzy i absolwenci UMFC nominowani do nagrody FRYDERYK 2016

Akademia Fonograficzna ogło­si­ła nomi­na­cje w 22. edy­cji Nagrody Fryderyk w 19 kate­go­riach muzy­ki roz­ryw­ko­wej, poważ­nej i jaz­zo­wej. czy­taj wię­cej »