9 III 2016 r.

9/03/2016 Krzysztof Jastrząb i Mateusz Irisik wśród laureatów Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2016

W ponie­dzia­łek, 7 mar­ca 2016, w Teatrze Polskim w Warszawie odby­ła się cere­mo­nia wrę­cze­nia Polskich Nagród Filmowych Orły 2016, dorocz­nych nagród Polskiej Akademii Filmowej. czy­taj wię­cej »