9 II 2016 r.

9/02/2016 Studenci UMFC nagrodzeni na XII Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Cambridge

W dniu 6 lute­go 2016 roku w Cambridge (Wielka Brytania) odby­ło się posie­dze­nie Jury XII Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego „Musica Sacra Nova” 2016. Na kon­kurs nade­sła­no 30 kom­po­zy­cji z 8 kra­jów: Czechy, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Polska, Słowenia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania.  czy­taj wię­cej »